Ett systematiskt arbetsmiljöarbete

Att ha bra arbetsmiljöarbete är mycket viktigt på en arbetsplats. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ser till att bl.a. brand- och personskador lättare kan undvikas på en arbetsplats. Genom utbildning ser man till att arbeta kontinuerligt under hela året tillsammans på arbetsplatsen för att gå igenom verksamheten, förbättra sådant som behöver förbättras samt utveckla säkrare lösningar för arbetet. En högre kvalitet i arbetsmiljöarbetet kan skapas genom konsultation och utbildning av medarbetare på en arbetsplats. Det är även obligatoriskt att arbeta utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, vilket måste kunna visas om det skulle vara så att olyckan trots gott arbetsmiljöarbete ändå är framme.

Den vanligaste modellen som kan man utgå ifrån i en utbildning är SAMBA-modellen. Den här modellen erbjuder konsulttjänster, dokumentation, larm, produkter, utbildning och service. Det som kan ingå i en utbildning är bland annat dokumentation i SAM/SBA samt hur en krisplan kan framtas. Dessutom erbjuds en rad olika utbildningar inom systematiskt arbetsmiljöarbete, systematiskt brandskyddsarbete, arbetsmiljöutbildningar samt en utbildning inom krishantering.

Varför systematiska arbetsmiljöarbeten?

Arbetsmiljön påverkas på en arbetsplats av det mesta som finns. För att förbättra arbetsmiljön är det mycket viktigt att känna till företagets verksamhet ordentligt. Med detta menas kännedom både om hur företagets verksamhet ser ut idag samt vilka planer som finns för framtiden. Vilka hälsofaror kan det finnas som kan få människor på en arbetsplats att må dåligt? Det behöver inte bara vara t.ex. skadliga arbetsställningar eller farliga ämnen, utan även bristande inflytande i det systematiska arbetsmiljöarbetet, dåligt samarbete samt påfrestande arbetstider.

I den dagliga verksamheten ska arbetsmiljön hanteras på ett naturligt sätt och vara en del i organisationen. Systematiskt arbetsmiljöarbete med systematiskt arbetsmiljöarbete rutiner är en ingång för en arbetsgivare att skapa en arbetsmiljö som är bra, där inga anställda råkar ut för olyckor eller blir sjuka på arbetsplatsen. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete ska vara ständigt pågående och organiserat.